Välkommen till Confidentum

Jag heter Ingrid Gustafsson och arbetar som samtalsterapeut. Jag tar emot dig för samtal om det som stör och berör i livet. Jag tror verkligen på samtalet som ett redskap för att bearbeta svårigheter, för att utvecklas och mogna, ge insikter och kraft till förändring. Utgångspunkten för mitt arbete är en kristen människosyn som säger att vi alla har fysiska, psykiska, relationella och andliga behov. Därför har jag den kristna själavården som grund, men använder också andra terapeutiska verktyg.

Jag står också till förfogande för undervisning kring själavård.